Monitoring deratyzacyjny

Na zdjęciach znajduje się nasz pracownik podczas monitoringu deratyzacyjnego we wspólnocie mieszkaniowej. Monitoring jest najskuteczniejszą formą deratyzacji. Pozwala w porę wykryć zagrożenie osiedlenia się Gryzonii na danej powierzchni lub budynku.

Cały zabieg polega na wytyczeniu CP (punktów kontroli) i rozstawieniu karmników które są potem systematycznie monitorowane.

W razie wykrycia bytowania Gryzonii można natychmiast podjąć interwencje gdy populacja jest jeszcze mała i łatwa w wytępieniu.