Najlepsze efekty przynosi okresowe – kwartalne lub półroczne – przeprowadzanie dezynsekcji i deratyzacji całego obiektu. Profilaktyczna dezynsekcja przeprowadzana jest na naturalnych ścieżkach poruszania się insektów,
w miejscach newralgicznych, takich jak: łazienki, kuchnie, magazynki, śmietniki, pomieszczenia techniczne oraz klatki schodowe, hole windowe, recepcje.

Deratyzacja natomiast rozkładana jest pod sufitem lub pod podłogą, w pomieszczeniach technicznych, serwerowniach, garażach oraz strefie zewnętrznej (przy czym garaż i strefa zewnętrzna podlegają comiesięcznej kontroli).

Można również stosować wyłącznie dezynsekcję i deratyzację jedynie punktów newralgicznych i wspólnych.

Popularnym sposobem jest także stosowanie green monitoringu. Metoda ta polega na stosowaniu preparatów nietoksycznych, a jedynie rozstawieniu pułapek oraz monitoringów deratyzacyjnych w strategicznych punktach.