Najczęściej zadawane pytania:

Jak wygląda profilaktyka w dziedzinie DDD?

Profilaktyka w dziedzinie DDD polega na zminimalizowaniu ryzyka pojawienia się szkodników na terenie obiektu. Ochrona stosowana przez naszą firmę ma za zadanie uniemożliwić rozmnażanie się intruzom, ponieważ nie istnieją środki które utworzą barierę. Preparaty stosujemy na naturalnych ścieżkach poruszania się insektów oraz w miejscach newralgicznych (toalety, kuchnie, śmietniki, fan coile, itp.)

Jak zminimalizować ryzyko pojawienia się szkodników?

Najlepszym sposobem jest przeprowadzanie profilaktycznej dezynsekcji i deratyzacji lub stosowanie monitoringu. Są to jedyne sposoby które pozwolą nam zabezpieczyć budynek przed intruzami.

Czy stosowane preparaty są szkodliwe dla ludzi i zwierząt?

Preparaty stosowane przez naszą firmę działają kontaktowo jedynie na insekty. Jedynie trutki stosowane na gryzonie są tak samo szkodliwe zarówno dla ludzi jak i innych zwierząt. Zostały one jednak tak przygotowane że są atrakcyjne wyłącznie dla szkodników.

Czy można całkowicie zabezpieczyć budynek przed szkodnikami?

Nie jest to możliwe całkowicie, ponieważ nie istnieją preparaty które stworzą nieprzenikalną barierę dla intruzów. Można jednak zapobiec ich rozmnażaniu i rozprzestrzenieniu poprzez profilaktykę, co jest najskuteczniejszą metodą w walce z insektami.

Czy przedsiębiorstwa produkujące żywność lub zajmujące się obróbką żywności mają obowiązek prowadzenia zabiegów DDD?

TAk, wszystkie firmy produkujące, przetwarzające oraz serwujące żywność są zobligowane wdrożyć system HACCP.

Przed wdrożeniem systemu HACCP powinny być spełnione tzw. „wymogi wstępne” a więc Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) oraz Dobra Praktyka Higieniczna (GHP), której elementem jest ochrona przed szkodnikami oparta na IPM (integrowane metody zwalczania szkodników).  IPM polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych sposobów i metod zwalczania szkodników, włączając w to metody sanitarne, profilaktyczne, fizyczne i chemiczne.

Dla prawidłowego funkcjonowania zakładu należy stworzyć, a następnie wdrożyć PROGRAM OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI,  który obejmuje procedury dzięki którym obecność szkodników będzie stale kontrolowana a drogi docierania do strefy produkcyjnej ograniczone. Pojawienie się szkodników w tej strefie i jej bezpośrednim sąsiedztwie natychmiast zauważone a ich obecność wyeliminowana.  W tym celu stosuje się monitoring obecności szkodników.