DEZYNSEKCJA WARSZAWA:

Profesjonalne usługi w zakresie dezynsekcji świadczone na terenie Warszawy oraz okolic.

dezynsekcja warszawa

Dezynsekcja Warszawa

– tępienie szkodliwych owadów (zwłaszcza pasożytniczych jak: muchy, komary, pchły, wszy, pluskwy i karaluchy), ich jaj i larw, ze względów sanitarnych i gospodarczych. W szerszym znaczeniu niszczenie stawonogów w ogóle.
Dezynsekcję można wykonać przez zastosowanie środków fizycznych (para, ogień, gorące powietrze, promieniowanie ultrafioletowe, gaz, szron, mechanicznych (wyłapywanie, trzepanie, oczyszczanie), chemicznych (środki owadobójcze) i biologicznych (zwalczanie za pomocą innych organizmów żywych np. nicieni).

W zabiegu dezynsekcji najczęściej stosuje się przynajmniej dwie metody zwalczania owadów, co nazywa się „integrowaną metodą zwalczania szkodników (IPM). W zgodzie z ekologią, metody chemiczne często są zastępowane lub uzupełniane przez metody mechaniczne, fizyczne lub biologiczne. Przykładem integrowanej metody zwalczania szkodników może być połączenie metody mechanicznej (odkurzanie, oczyszczanie podłóg, uszczelnianie obiektu np. szpary, otwory w ścianach) oraz metody fizycznej (okrycie obiektu folią i wykonanie dezynsekcji termicznej – “ugotowanie” owadów).

Na koniec wraca się do metody mechanicznej, która tym razem polega np. na rozłożeniu specjalnych pułapek z atraktantem (czyli substancją wabiącą owady biegające).

dezynsekcja warszawa
zwalczanie szkodników

Firma Kramp-pest-

stosuje dezynsekcje w formie oprysku, żelu, zamgławiania, metodą gorącej pary oraz Green monitoring. Metoda dezynsekcji opryskowej polega na wprowadzeniu za pomocą butli ciśnieniowej rozcieńczonego preparatu z wodą w miejsca w których przebywają lub mogą przebywać pluskwy, prusaki i inne insekty higieny sanitarnej. Dezynsekcja może być stosowana bez konieczności przerywania pracy lub wychodzenia z domu, ponieważ preparaty na których pracujemy są bezwonne, bezpieczne dla ludzi, zwierząt i co ważne nie są aerozolami.

Dezynsekcja wykonywana jest w całkowitej ciszy. Metoda dezynsekcji opryskowej zalecana jest do walki z prusakami, pluskwami, mrówkami, osami, pająkami oraz wszystkimi insektami biegającymi i latającymi. Dezynsekcja opryskowa jest także idealnym rodzajem profilaktyki. Jest bardzo często stosowana w hotelach, restauracjach, biurowcach, magazynach czy mieszkaniach prywatnych jako zabezpieczenie przed możliwym zakażeniem przez insekty.
Dezynsekcja za pomocą żelu jest bardzo skuteczną bronią przeciwko prusakom i karaluchom. Żel który zawiera trutkę oraz feromony wabiące jest traktowany przez karaczany jak pokarm.

Żel jest rozkładany w newralgicznych miejscach. Ten rodzaj dezynsekcji jest bardzo skuteczny, cichy, nie szkodliwy dla ludzi i zwierząt i nie wymaga konieczności opuszczenia miejsca wykonywania dezynsekcji. Bardzo skuteczna metoda profilaktyki.

karulch zwalczanie

Zamgławianie-

Jest bardzo skuteczną metodą w zwalczaniu komarów, meszek oraz pluskiew. Sprawdza się również w walce z innymi insektami takimi jak prusaki. Polega ona na rozpyleniu gorącej pary zawierającej preparat. Podczas tej metody technik jest w stanie głębiej wprowadzić preparat, w miejsca gdzie nie dotrze on podczas stosowania zwykłego oprysku. Bardzo wysoka skuteczność dezynsekcji. Zamgławianie posiada jedną wadę podczas wykonywania zabiegu dezynsekcji trzeba opuścić miejsce pracy.

Wadą tego rodzaju dezynsekcji jest opuszczenie miejsca w którym jest ona przeprowadzana na co najmniej trzy godziny z uwagi na możliwość zatrucia. Dezynsekcja metodą gorącej pary polega na mechanicznym usunięciu pluskiew oraz ich jaj z miejsc niedostępnych. Pluskwy i ich jaja nie są odporne na wysoką temperaturę. W naszej firmie metoda gorącej pary jest uzupełnieniem innych dezynsekcji czy to opryskowej czy zamgławiania. Ponieważ daje nam ona wysokie prawdopodobieństwo usunięcia wszystkich żywych pluskiew oraz ich jaj. Zaletą tego rodzaju dezynsekcji jest brak środków chemicznych, cisza podczas przeprowadzania zabiegu oraz nie wymaga opuszczania pomieszczenia podczas pracy.

karulch zwalczanie
usuwanie robaków

Green monitoring-

jest to metoda dezynsekcji przy której nie są stosowane środki toksyczne. Polega ona na wyznaczeniu w budynku miejsc newralgicznych, miejsc w których występuje wysokie prawdopodobieństwo pojawienia się insektów. Następnie zakłada się różnego rodzaje pułapki (detektory wabiące, insekt monitory), które są monitorowane w cyklicznych odstępach czasowych.

Ten rodzaj dezynsekcji pozwala w pełni kontrolować obiekt przed wtargnięciem intruzów. Głównymi zaletami Green monitoringu są brak środków toksycznych, prace są wykonywane w ciszy i nie wymagają opuszczenia pomieszczenia podczas przeprowadzania dezynsekcji.

Nasz firma stosuje dezynsekcje przeciw wszystkim insektom higieny sanitarnej i stosuje preparaty które są bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Preparaty posiadają wszelkie atesty.

Zapraszamy do kontaktu – link