DERATYZACJA WARSZAWA I OKOLICE OFERTA:

deratyzacja warszawa

Czym jest Deratyzacja inaczej odszczurzanie?

Deratyzacja Warszawa jest to zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy. Przeważnie zatrutym pokarmem lub za pomocą pułapek. Profesjonalna deratyzacja powinna być przeprowadzona przez administracje, wspólnotę, zarządców osiedli mieszkaniowych itp. przynajmniej 3-4 razy w ciągu roku, szczególnie w okresie jesiennym.

Wyżej wymienione podmioty zobowiązane są do przeprowadzania regularnej deratyzacji w budynkach w oparciu o Ustawę dot. utrzymania czystości. Prace takie najczęściej są zlecane profesjonalnym firmom deratyzacyjnym, które pełnią odpowiedzialność i pieczę nad danym obiektem.

Oferujemy profesjonalną deratyzację budynków, piwnic, sklepów spożywczych, magazynów, obiektów publicznych i mieszkań. Przeprowadzamy także niezbędne działania profilaktyczne w celu zabezpieczenia obiektów przed szczurami i myszami.

Jakimi środkami przeprowadzana jest deratyzacja?

Firma Kramp-pest stosuje do deratyzacji:

– pastę, kostkę, gryzki, granulat, płatki, zatrute ziarno, masło orzechowe

Wpływ na zastosowanie danego preparatu ma wiele czynników. Najczęstszymi kryteriami w doborze trutki jest miejsce przeprowadzenia deratyzacji, ilość populacji oraz czy gryzonie mają dostęp do żywności czy wody pitnej.
Zawsze stosujemy dwa rodzaje trutki miękką oraz w formie stałej. Trutka miękka służy gryzoniom jako pokarm natomiast twarda do ścierania zębów (każdemu gryzoniowi rosną zęby przez całe życie). Z uwagi na na wysoką inteligencję szczurów oraz szybką adaptację podczas monitoringów deratyzacyjnych trutki wymieniane są co trzy miesiące.

Trutki stosowane przez naszą firmę działają z opóźnieniem, żeby gryzonie nie mogły się zorientować od czego zdychają. Trutki są tak skonstruowane że pod względem walorów smakowych smakują tylko gryzoniom, więc nie istnieje ryzyko zjedzenia przez pomyłkę trutki przez człowieka.

Urządzenia stosowane do deratyzacji.

Najczęstszymi urządzeniami do deratyzacji są rożnego rodzaju karmniki deratyzacyjne, tacki, chwytacze, pułapki. Kryterium w doborze urządzeń do deratyzacji jest miejsce przeprowadzenia zabiegu.

Dla przykładu dajmy restaurację gdzie nie można stosować trutki ponieważ może mieć ona kontakt z żywnością. Dlatego dla przestrzegania przepisów do deratyzacji zostaną zastosowane pułapki żywo łowne lub chwytacze, a za przynętę posłuży masło orzechowe, chyba że przeprowadzamy monitoring deratyzacyjny wtedy do karmnika włożony zostanie pokarm.

Posiadamy karmniki maskujące, które zlewają się z otoczeniem, imitacje kamieni, skrzynek elektrycznych czy karmniki podziemne. Deratyzacje zawsze staramy się ustawić w jak najmniej widocznym miejscu (pod sufitem, flor, boks, krzaki) Każdy karmnik czy tacka posiadają naklejki z ostrzeżeniami.

Przeciwko komu stosujemy deratyzację?

Biologia gryzoni, a w szczególności olbrzymi potencjał reprodukcyjny, inteligencja, oraz cechy indywidualne tj: umiejętność unikania pułapek oraz specyficzne zwyczaje żywieniowe – przyczyniają się do braku skuteczności wielu programów zwalczania ich populacji.
Właściwe poznanie zachowań gryzoni i ich zwyczajów ma ogromny wpływ na zadowalające rezultaty wdrażanych programów zwalczania szkodników.

Szczury i myszy mieszkają razem z ludźmi, i mówiąc w przenośni “jedzą z tego samego stołu”. Strach i niechęć do gryzoni komensalnych ( współżyjących z ludźmi ), są głęboko zakorzenione w wielu kulturach. W przypadku szczurów powodem może być ich związek z dżumą, która nadal jest przyczyną zachorowań i zgonów w wielu krajach świata.

Szczury preferują suche części sieci kanalizacyjnej, nieużywane rury i wykopy znajdujące się w sąsiedztwie szczelin lub wadliwych połączeń rur.

Szczury często występują w mieszkaniach o niskim standardzie, w budynkach gęsto zaludnionych, których konstrukcja uniemożliwia zakładanie nor na zewnątrz. W takich warunkach zajmują one kuchnie i piwnice, współżyjąc z ludźmi co zwiększa ryzyko pogryzień. Zgodnie z wynikami pewnego badania, najczęstszymi ofiarami ugryzień szczurów są dzieci w wieku poniżej 5 lat, pochodzące z ubogich rodzin i mieszkające w warunkach poniżej standardów.

Myszy domowe, pomimo że nie są blisko kojarzone z chorobami, nie są mile widzianymi szkodnikami i nie tylko noszą społeczne piętno, ale i przenoszą ludzkie patogeny. Szczury i myszy mogą być nosicielami wielu różnych pasożytów i zarazków chorób odzwierzęcych, przez co są nie tylko kłopotliwymi stworzeniami ale stają się szkodnikami zagrażającymi zdrowiu publicznemu.

Jeśli masz problem z gryzoniami takimi jak szczury, myszy czy nornice nasza firma jest idealnym rozwiązaniem.